Project omschrijving

LogicaCMG

Onderwerp:
PersMaster / PMS (Powerbuilder) / TSQL (SQL Server) / Oracle 9 / TOAD / Sybase / Excel (VBA) / Infomaker / Visual studio .NET 2005 / Excel (VBA)

Functies:
Ontwikkelaar Persmaster en ontwikkelen PMS rapportages. Visual Basic (for Applications), MS Access, complexe SQL, T-SQL – Reporting tools kennis van database servers onder andere SQL server, Sybase, Oracle, stored procedures, functions en DTS. / ontwikkelen .NET oplossingen

Datum:
10-06-2006– 01-11-2007

Werkzaamheden:
– Bouwen van complexe sql scripts tbv rapportages voor PMS (via Infomaker)
– Het bouwen van maatwerk voor het systeem Persmaster (PI) van LogicaCMG
– Het bouwen van oplossingen met behulp van diverse ontwikkel tools zoals MS Access / Excel (Visual basic) / Infomaker / .NET 2005
– Sourcesafe, alle ontwikkelde software werd met behulp van sourcesafe veilig gesteld.